Ra mắt sách "Dạy con tư duy"

David Chiem, Chủ tịch hệ thống trường mẫu giáo lớn nhất Singapore MindChamps, đồng tác giả cuốn sách "Dạy con tư duy" vừa có buổi giao lưu cùng bạn đọc nhân dịp cuốn sách được ra mắt bản Tiếng Việt.


Trung tâm Tin tức