Ra mắt sách "Bất ngờ lớn về chất béo" và "Một cuốn sách kỳ diệu về dừa"

Tại buổi lễ ra mắt, bạn đọc lần đầu tiên được tiếp cận với khái niệm chất béo và dừa dưới góc nhìn hoàn toàn mới để bổ sung kiến thức cho sức khỏe, chống lại mối nguy hiểm từ bệnh tật.

Trung tâm Tin tức