Ra mắt nhiều ấn phẩm hướng đến kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều ấn phẩm tủ sách đã được xuất bản, ấn bản.

Trung tâm Tin tức