Ra mắt chi bộ, đoàn thanh niên và công đoàn cơ sở công ty Fiditour

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, chi bộ, đoàn thanh niên và công đoàn cơ sở công ty Cổ phần Lữ hành Fiditour đã được thành lập.

Trung tâm Tin tức