Ra mắt Ban thư ký Liên chi hội Nhà báo tại TP.HCM

Hội Nhà báo TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị đại biển Liên chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác trên địa bàn TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023.

Trung tâm Tin tức