Ra mắt Ban Liên lạc CCB Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên TP.HCM

Tại TP.HCM, Ban Liên lạc CCB Toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và ra mắt Ban Liên lạc truyền thống Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên TP.HCM.

Trung tâm Tin tức