Quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông

Tọa đàm "Quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong biển Đông theo luật pháp quốc tế" đã tuyên truyền sâu rộng về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, khẳng định những chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Trung tâm Tin tức