Quỹ từ thiện "Bụi đời" giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam

Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM vừa giới thiệu dự án "Nón lá" hình thành ừ ý tưởng táo bạo, đạp xe từ châu Âu sang châu Á nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam.

Trung tâm Tin tức