Quý I/2018: Thu ngân sách tăng trưởng 5,3%

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu Ngân sách nhà nước thực hiện tháng 3/2018 ước đạt 100,98 ngàn tỉ đồng.

Trung tâm Tin tức