Quỹ học bổng Vừ A Dính họp mặt các em thuộc dự án “Ươm mầm tương lai”

Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tổ chức gặp mặt thân mật 41 em thuộc dự án ''Ươm mầm tương lai '' đã học xong bậc THPT, chuẩn bị thi đại học để động viên tinh thần các em trước khi bước vào hành trình mới cho tương lai sau này.

Trung tâm Tin tức