Quỹ giáo dục VEF: Tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao Việt Nam

Quỹ giáo dục VEF do Quốc hội Mỹ thành lập năm 2000 sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Lễ tổng kết 18 năm hoạt động đã diễn ra vào chiều qua (11/9) tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức