Từ 25/2 - 31/3/2021: Ủng hộ quỹ "Chung một tấm lòng"

Quỹ đóng góp hỗ trợ phòng chống COVID-19 "Chung một tấm lòng"

Để góp phần cùng cả nước ngăn chặn đại dịch, Quỹ "Chung một tấm lòng" Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mong muốn nhận được sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc ủng hộ kinh phí để mua vaccine, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đài Truyền hình TP.HCM