Quy định mới đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi

Theo dự thảo mới nhất của Nghị định thay thế NĐ 86/2014 NĐ/CP, các xe taxi sử dụng các ứng dụng gọi xe như Grab phải gắn hộp đèn taxi điện tử, trong khi đó các xe Grabcar chạy hợp đồng phải dán biển hiệu xe hợp đồng điện tử.

Trung tâm Tin tức