Quốc tế nhận định lý do Việt Nam kiểm soát thành công dịch COVID-19

Đã 43 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, các trường hợp nhập cảnh cũng đã được rà soát, cách ly nghiêm ngặt. Quốc tế đã đưa ra phân tích bốn giải pháp chi phí thấp chống dịch hiệu quả của Việt Nam.

Trung tâm Tin tức