Quốc tế lên án các hành động của Trung Quốc ở biển Đông

Dư luận quốc tế tại châu Á và châu Âu đang lên án mạnh mẽ các hành động phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông, kêu gọi Bắc Kinh hành xử theo luật pháp quốc tế.

Trung tâm Tin tức