Quốc tế hối thúc Israel từ bỏ kế hoạch sáp nhập Bờ Tây

Liên hiệp quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến, thảo luận tình hình về vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung tâm Tin tức