Quốc tế đánh giá cao về chiến lược truyền thông của Việt Nam về dịch COVID-19

Vào luc 6g sáng ngày 20/5, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 cho biết, đã có 34 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Truyền thông quốc tế có những phân tích, đánh gia các yếu tố giúp Việt Nam chiến thắng COVID-19

Trung tâm Tin tức