Quốc hội phê chuẩn một số thành viên Chính phủ

Tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 11, sáng ngày 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức