Quốc hội khóa XIV triển khai bằng hình thức họp trực tuyến

Quốc hội nghe các báo cáo và thảo luận trực tuyến về: việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước khác.

Trung tâm Tin tức