Quốc hội Khóa XIV, một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn quan trọng

Quốc hội khóa XIV là một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều thành tựu nổi bật. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu khi nhìn lại nhiệm kỳ quốc hội vừa qua.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm