Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về dự luật Brexit vào tháng 6

Văn phòng Chính phủ Anh thông báo, các nghị sĩ nước này sẽ được yêu cầu bỏ phiếu về vấn đề Brexit một lần nữa vào đầu tháng 6 cho dù chính phủ và Công đảng có đạt được thỏa thuận hay không.

Trung tâm Tin tức