Quốc hội Anh rơi vào tình trạng hỗn loạn

Cảnh đường hỗn loạn chưa từng có đã xảy ra tại Quốc hội Anh vào hôm qua (10/9) khi Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành nghi lễ đóng cửa Quốc hội trong 5 tuần lễ.

Trung tâm Tin tức