Quảng Trị triển khai các giải pháp giãn cách xã hội được an toàn

Tỉnh Quảng Trị có thành phố Đông Hà đang áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố, huyện Hướng Hóa và huyện Vĩnh Linh áp dụng theo chỉ thị 15, và các huyện còn lại áp dụng theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo việc phòng chống dịch đạt hiệu quả.

Trung tâm Tin tức