Quảng Ngãi: Nghề nuôi cá giữa đại dương

Người dân Quảng Ngãi đã nghĩ ra cách nuôi dưỡng cá tôm để khai thác lâu dài giữa biển khơi. Đó là tạo cây lá thành khóm chà làm nơi cho cá trú ngụ, hàng ngày họ ra trông coi xua đuổi những tàu cá đánh giã cào, thuốc nổ tìm đến.

Trung tâm Tin tức