Quảng Nam cần thực hiện 5 nhiệm vụ sau bão số 9

Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại xã biển Bình Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để nghe báo tình hình thiệt hại ban đầu và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão.

Trung tâm Tin tức