Quảng Bình nỗ lực đưa học sinh trở lại trường học sau lũ

Sau mưa lũ, việc vệ sinh trường lớp cho học sinh đi học trở lại là vô cùng cấp thiết. Ghi nhận tại Quảng Bình.

Trung tâm Tin tức