Quận Thủ Đức vận động hộ kinh doanh nói không với sản phẩm nhựa

Giảm thiểu rác thải nhựa đã trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay, mà trước hết, chúng ta phải tiến hành giảm thiểu tiêu thụ nylon và vật dụng làm từ nhựa khó phân hủy.

Trung tâm Tin tức