Quận Thủ Đức hưởng ứng phong trào phân loại rác tại nguồn

Tiếp tục cuộc vận động người dân không xả rác, các đơn vị trên địa bàn quận Thủ Đức đã tổ chức phân loại rác tại nguồn và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Trung tâm Tin tức