Quan hệ Nga - Trung Quốc quan trọng cho sự phát triển và ổn định toàn cầu

Việc nâng cấp mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định toàn cầu, sự phát triển và hòa bình thế giới.

Trung tâm Tin tức