Quân đội và nhóm biểu tình ở Sudan ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực

Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC) và người đứng đầu nhóm biểu tình ở Sudan đã chính thức ký kết thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Đây là động thái nhằm mở đường cho việc tổ chức các cuộc bầu cử và chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.

Trung tâm Tin tức