Quận đầu tiên tại TP.HCM "nói không" với rác thải nhựa

Để bảo vệ môi trường, nhiều đơn vị đã phát động các chương trình hành động "nói không" với rác thải nhựa, không sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. TP.HCM cũng đã xuất hiện quận đầu tiên "nói không" với vấn nạn này.

Trung tâm Tin tức