Quận Bình Thạnh tổ chức sàn giao dịch việc làm

Trung tâm dịch vụ việc làm quận Bình Thạnh đã tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm cố định, thu hút sự tham gia của hơn 1.700 người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bộ đội xuất ngũ và gia đình chính sách, học sinh – sinh viên...

Trung tâm Tin tức