Quận Bình Thạnh tổ chức sàn giao dịch việc làm

Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh Xã hội quận Bình Thạnh tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2018.

Trung tâm Tin tức