Truyền hình Thanh niên

Quận 8: Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Quận với thanh niên trên địa bàn

Với chủ đề "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới và sáng tạo", 200 thanh niên đại diện đã đưa ra nhiều kiến nghị thực hiện chủ trương, chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn Quận trong buổi Hội nghị thường niên này.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm