Quận 5 cùng thành phố thực hiện tốt chỉ thị 19

Hưởng ứng cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, người dân quận 5 đã từng bước nâng cao ý thức tại địa bàn mình sinh sống.

Trung tâm Tin tức