Quận 5 chi hỗ trợ người dân đạt 100%

Trong đợt dịch lần thứ 4, Quận 5 là một trong những địa phương đi đầu và triển khai nhanh các gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức