Quận 12, TP.HCM đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cấp chính quyền tại TP.HCM luôn ra sức phấn đấu phục vụ nhân dân. Câu chuyện tại quận 12, TP.HCM

Trung tâm Tin tức