Quận 1 đột phá cải cách hành chính sau 10 năm

Trong 10 năm, quận 1 (TP.HCM) đã thực hiện cải cách hành chính gắn với việc "Xây dựng đô thị thông minh" trên nền tảng xây dựng chính quyền điện tử theo hướng "Chuyên nghiệp - Hiện đại - Thân thiện".

Trung tâm tin tức