Quả cầu vàng: Vẫn trao hạng mục dành cho truyền hình và điện ảnh

Theo Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA), những người chiến thắng tại giải thưởng Quả cầu vàng (dành cho điện ảnh và truyền hình) sẽ được công bố vào ngày 9/1/2022.

Nguồn: Trung tâm Tin tức