QR Code tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra vào TP.HCM

TP.HCM vừa ban hành công văn hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện (QR Code) để tạo thuận lợi (luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu ra, vào Thành phố.

Nguồn: Trung tâm Tin tức