Phương tiện giao thông công cộng dùng nhiên liệu sạch

Trong "Diễn đàn liên chính phủ về phát triển giao thông vận tải bền vững với môi trường khu vực châu Á lần thứ XII", nhiều chuyên gia đã đưa ý kiến về việc khuyến khích người dân sử dụng những phương tiện giao thông công cộng chạy bằng nhiên liệu sạch.

Trung tâm Tin tức