Phương pháp canh tác mới - Những vườn rau trên không

Cả một vườn rau mà chỉ cần vài m2 đất, thậm chí không cần đất - ý tưởng này thoạt nghe như điều không tưởng, nhưng nó lại là sự thật, với các vườn rau trên không.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh