Phục hồi khớp bằng tế bào gốc lấy từ mỡ bụng tự thân

Một bước tiến mới trong lĩnh vực y khoa tại Việt Nam, đó là phương pháp phục hồi khớp bằng mỡ tự thân.

Trung tâm Tin tức