Phúc bồn tử - Đặc sản mới của Đà Lạt

Phúc bồn tử được đánh giá là cây trồng "siêu lợi nhuận" của nông dân Đà Lạt khi bán trái phúc bồn tử tươi cho các đại lý khoảng 200 ngàn đồng/kg, còn sản phẩm nước cốt được bán với mức giá 500 ngàn đồng/kg.

Trung tâm tin tức