Phú Thọ chuẩn bị đón bằng công nhận hát Xoan của UNESCO

Lễ vinh danh, đón bằng công nhận hát Xoan Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày 3/2 tới đây tại miếu Lãi Lèn, thành phố Việt Trì. Đây là thông tin do UBND tỉnh Phú Thọ vừa chính thức đưa ra.

Trung tâm Tin tức