Phòng ngừa, hạn chế rủi ro té ngã cho người bệnh

Lần đầu tiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động chiến dịch ngày "An toàn người bệnh thế giới" 17/9/2019. Theo WHO, vấn đề phòng ngừa té ngã cho người bệnh là rất quan trọng trong cơ sở y tế.

Trung tâm Tin tức