Phòng khám tư nhân đầu tiên nhận điều trị ARV thanh toán BHYT

Tại TP.HCM, cùng với 5 cơ sở y tế nhà nước, một cơ sở y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam vừa được cấp phép điều trị ARV thanh toán Bảo hiểm y tế.

Trung tâm Tin tức