Phòng dịch ở xã đảo duy nhất của TP.HCM

Xã Thạnh An thuộc Huyện Cần Giờ là xã đảo duy nhất của TP.HCM. Đây là khu vực có nguy cơ thấp nhất, là "vùng xanh" của Thành phố. Thế nhưng, không vì thế mà công tác phòng, chống dịch tại xã đảo bị xem nhẹ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức