Phòng dịch “3 in1” nơi trường học

TP.HCM đang triển khai chiến dịch phòng chống dịch bệnh “3 trong 1” để kiểm soát dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và bệnh sởi, hiện đang diễn biến phức tạp.

Trung tâm Tin tức