Phòng chống sốt xuất huyết không còn là nhiệm vụ của riêng ngành Y tế

Cho đến thời điểm này, phòng chống sốt xuất huyết không còn là nhiệm vụ của riêng ngành y tế, mà cả cộng đồng cần phải chung tay, bằng những việc làm cụ thể, giám sát, kiểm soát từng điểm nguy cơ đề giảm thiểu tối đa dịch bệnh.

Trung tâm Tin tức